ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN235

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK235  –  Bài:  DVSN235SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC235


image004

TOÁN VUI

BTV235a –  Ông chủ trại có 7 con ngựa, 4 nâu, 2 trắng, 1 vàng. Hỏi vậy: có bao nhiêu con ngựa nói rằng nó có cùng màu với một con ngựa khác của ông chủ trại?

BTV235b –   So sánh diện tích của 2 hình vuông ngoại tiếp và nội tiếp với cùng 1 vòng tròn.

LỜI GIẢI:   Kỳ BK234


image006

 

BTV234a:
Gọi L là chiều dài cuộn dây đồng, phần dây đồng đã cắt ra bằng:
=> R = (3/4)L + (4/5) [L – (3/4)L] = 3L/4 + (4/5)(L/4) = 19L/20
Phần còn lại sau cùng của cuộn dây đồng bằng:
L – 19L/20 = L/20 = 520 / 20 = 26m

BTV234b:
Em thứ nhất được  5 = 4 + 1  viên bi
Em thứ nhì được    6 = 4 + 2  viên bi
Em thứ ba được      7 = 4 + 3  viên bi
……
Em cuối cùng x được   4 + x  viên bi

Tổng số viên bi phát thưởng bằng:

(4+1) + (4+2) + (4+3) + …….+ (4+x) = 35
4x + (1 + 2 + 3 + + x)  =  35                               (1)

Áp dụng công thức: 1 + 2 + 3 + … + n = ½ n(n + 1)
(1) => 4x + ½ x(x + 1)  =   35
8x + x2 + x = 70 => x2+ 9x – 70 = 0 => x = 5    (nghiệm số dương)

Tóm lại: có 5 em học sinh được phát thưởng.

 

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK236

 
%d bloggers like this: