ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN237

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK237  –  Bài:  DVSN237SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC237

image004

TOÁN VUI

BTV237a – Chứng minh rằng số a4 + 4 , với a là số nguyên dương lớn hơn 1, không phải là số nguyên tố.

BTV237b –  Cô Bảy và cô Tám cùng đem gà ra chợ bán. Cô Bảy đem 18 con, cô Tám đem 17 con. Buổi sáng mỗi cô bán được một số gà với cùng một giá lẻ như nhau. Buổi chiều, hai cô nhập chung số gà còn lại và bán hết với giá thấp hơn giá buổi sáng. Sau đó, tính tiền thì mỗi cô có được một số tiền bằng nhau. Hỏi giá bán gà buổi chiều bằng bao nhiêu so với giá bán buổi sáng?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK236

image006

 

BTV236a:
Có 35 hình tam giác

BTV236b:
image008


________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK238

 
%d bloggers like this: