ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN238

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK238  –  Bài:  DVSN238SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC238


image004

TOÁN VUI

BTV238a –   Nếu 1 bằng 4, 2 bằng 16, 3 bằng 64, thì 4 bằng bao nhiêu và 256 bằng bao nhiêu?

BTV238b –   Nếu 37 bằng 43 thì 73 bằng bao nhiêu?

LỜI GIẢI:   Kỳ  BK237


image006

 

BTV237a:

N   =   a4 + 4 = (a2)2 + 4a2 + 22 – 4a2   =  (a2 + 2)2 – (2a)2
N   =   (a2 + 2 – 2a) (a2 + 2 + 2a)
= > Số N = a4 + 4   có thể phân tích thành 2 thừa số nên không phải là số nguyên tố.

BTV237b:

Gọi x và y lần lượt là số gà bán buổi sáng của cô Bảy và cô Tám và S là số tiền mỗi cô thu được.
Gọi a và b lần lượt là giá gà bán buổi sáng và buổi chiều.
Ta phải giải hệ thống 2 phương trình mà có đến 5 ẩn số x, y, a, b và S:

ax + b(18 – x)  =  S
ay + b(17 – y)  =  S

=>   (a – b)x + 18b = S
(a – b)y + 17b  = S

Trừ vế:    (a – b)(x – y) + b = 0

Vì  a > b và b > 0 nên  x       y – x =  b / (a – b)       (3)

Vì  y – x là 1 số nguyên nên b / (a – b) cũng là 1 số nguyên.
Đặt  k = b / (a – b),   k là 1 số nguyên dương bất kỳ
=>   b =  a . k/(k + 1)

Tóm lại: Giá bán mỗi con gà buổi chiều bằng  k/(k+1) giá bán buổi sáng.
Nếu  k = 1 => b = ½ a;   k = 2 => b = (2/3)a;   k = 3 =>  b = (3/4)a;  …

_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK239

 
%d bloggers like this: