ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN239

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK239  –  Bài:  DVSN239SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn OC0239

image004

TOÁN VUI

BTV239a –  Với 4 quả cân 1kg, 3kg, 9kg và 27kg và một cân có 2 dĩa, làm sao cân được
1 khối 15kg, 25kg?

BTV239b –  Năm 1993, tuổi của Lan bằng tổng số các con số của năm sinh của Lan.
Hỏi vậy: Lan sinh năm nào?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK238


image006

 

BTV238a:
Nếu 1 bằng 4 thì 4 bằng 1.
Nếu 1 bằng 4, 2 bằng 16 = 42, 3 bằng 64 = 43, thì 5 bằng 45 = 256
=> 256 bằng 5

BTV238b:
Đây là 1 câu đố mẹo. 37 viết trong một hệ thống cơ số nào đó mà bằngt 43
trong hệ thống thập phân. Gọi b là cơ số của hệ thống chứa số 37.
=> (37)b = 3 x b1 + 7 = (43)10
3b + 7 = 43 => b = 12
Số 37 trong hệ thống cơ số 12 bằng 43 trong hệ thống thập phân.
Số 73 trong hệ thống cơ số 12 bằng:
(73)12 = 7 x 12 + 3 = (87)10

Tóm lại: Nếu 37 bằng 43 thì 73 bằng 87

 

____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK240

 
%d bloggers like this: