ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN240

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK240  –  Bài:  DVSN240SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC240


image004

TOÁN VUI

BTV240a –   Một người cha 27 tuổi có đứa con 7 tuổi. Trong bao nhiêu năm nữa tuổi của người cha sẽ gấp 5 lần tuổi của người con ?

BTV240b –   Nếu, từ năm 2002 đến năm 2007, mức ô nhiểm của nước Úc tăng 10%, và từ năm 2007 đến năm 2011, mức ô nhiểm giảm 10%, thì mức ô nhiểm năm 2011 tăng hay giảm hay bằng mức ô nhiểm năm 2002?

LỜI GIẢI: Kỳ BK239


image006

 

BTV239a:
Với khối 15kg:
Một bên dĩa: Khối + 3kg + 9kg ; Dĩa bên kia: 27kg

Với khối 25kg:
Một bên dĩa: Khối + 3kg; Dĩa bên kia: 27kg + 1kg

BTV239b:
Gọi 19xy là năm sinh của Lan.
Năm 1993, tuổi của Lan bằng 1993 – 19xy
Theo giả thiết thì tuổi Lan cũng bằng 1 + 9 + x + y

=> 1 + 9 + x + y = 1993 – 19xy
=> x + y = 1983 – (1900 + 10x + y)
=> 11x + 2y = 83
=> y = (83 – 11x) /2            (1)

(83 – 11x)  phải là số dương và chẳn => x phải là số lẻ và x < 83/11 => x = 1, 3, 5 hay 7
Vì y ≤ 9 nên 83 – 11x ≤ 18 => x ≥ 65/11 => x = 7
x = 7 > (83 – 77)/2 = 3 => Lan sinh năm 1973

 

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK241

 
%d bloggers like this: