ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN241

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK241  –  Bài:  DVSN241SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC241

image004

TOÁN VUI

BTV241a –  Một bình thuỷ tinh đựng đầy nước nặng 2 kg, nhưng chỉ nặng 1.6 kg nếu nước chỉ được nửa bình. Hỏi vậy: bình không đựng nước nặng bao nhiêu?

BTV241b –   Trong một buổi cầu cơ, hồn ma nói ông là một nhà toán học sống ở thế kỹ thứ 19. Ông còn cho biết ông mất năm x2 lúc ông x tuổi. Hỏi vậy: hồn ma sinh năm nào?

LỜI GIẢI: Kỳ  BK240


image006


BTV240a:
Sau x năm thì số tuổi của người cha là 27 + x và tuổi của người con là 7 + x.
Lúc đó, tuổi người cha gấp 5 lần tuổi người con khi x là nghiệm số của phương trình:

27 + x = 5( 7 + x)
=> 4x = 27 – 35 = – 8 => x = – 2

Trong tương lai, không năm nào mà tuổi người cha gấp 5 lần tuổi người con.
Tính chất đó đã xảy ra 2 năm về trước (x = – 2), lúc người cha 25 tuổi và người con 5 tuổi !

 

BTV240b:
Gọi x là mức ô nhiểm năm 2002. Đến năm 2007, mức ô nhiểm đó là
x + 10%x = 11x/10 (1)
Đến năm 2011, mức ô nhiểm đó sẽ bằng:
(11x/10) – 10%(11x/10) = (11x/10) – 11x/100 = 99x/100 (2)
Mức ô nhiểm x năm 2002 đã giảm xuống còn 99x/100 năm 2011, tức là đã giảm được
x – 99x/100 = (1/100) hay 1%

Tóm lại: mức ô nhiểm từ năm 2002 đến 2011 đã giảm 1%.

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK242

 
%d bloggers like this: