ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN242

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK242  –  Bài:  DVSN242SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC242


image004

TOÁN VUI


BTV242a –   Trong một bài trắc nghiệm có 30 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, sai bị trừ 5 điểm. Một thí sinh được 225 điểm. Hỏi vậy: thí sinh nầy làm đúng mấy câu hỏi?

BTV242b –   Cho dãy các số có dạng n / (2000 – n) với n =1, 2, 3, 4, … , 1997, 1998, 1999
Tim 3 số trong dãy số có tích số bằng 1.

LỜI GIẢI: Kỳ BK241


image006

 

BTV241a:
Bình + 2 phân nửa nước = 2 kg
Bình + 1 phân nửa nước = 1.6 kg
Trừ vế => Phân nửa nước = 2 kg – 1.6 kg = 0.4 kg
=> Bình = 1.6 kg – 0.4 kg = 1.2 kg

Bình không đựng nước nặng 1.2 kg.

BTV241b:
Ở thế kỹ thứ 19, tức là từ năm 1900 đến 1999, chỉ có 1 năm là số chính phương.
Đó là năm 1936 = 442 (vì 432 = 1849, 452 = 2025).
Theo giả thiết thì năm 1936, hồn ma mất, lúc 44 tuổi.

=> Hồn ma sinh năm 1936 – 44 = 1892

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK243

 
%d bloggers like this: