ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN243

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK243  –  Bài:  DVSN243SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC243


image004

TOÁN VUI


BT243a –   Số nguyên tố là số chỉ chia đúng cho 1 và chính nó. Các số sau đây là số nguyên tố:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, …….
Nếu p và p+2 là 2 số nguyên tố thì p và p+2 là 1 đôi nguyên tố (twin prime numbers).
a) Tìm các đôi nguyên tố trong các số nguyên tố nhỏ hơn 100.
b) Tìm các đôi nguyên tố trong các số nguyên tố ở trong khoảng 100 và 200

BTV243b –   Khi được hỏi về năm sinh của mình, một nhà toán học đương thời trả lời: “Anh đoán xem, năm x2 thì tôi được x tuổi”. Hỏi vậy nhà toán học sinh năm nào?

LỜI GIẢI: Kỳ BK242

 

image006

 

BTV242a:
Nếu làm đúng cả 30 câu hỏi, thí sinh sẽ được 30 x 10 điểm.
Nếu làm sai 1 câu hỏi, thí sinh mất 10 + 5 = 15 điểm
Thí sinh được 225 điểm, tức là mất hết 300 – 225 = 75 điểm
Suy ra, số câu hỏi sai của thí sinh bằng 75/15 = 5

=> Số câu hỏi đúng của thí sinh bằng 30 – 5 = 25

BTV242b:
Số bằng 1 của dãy số ứng với n thoả hệ thức:
n / (2000 – n) = 1 hay n = 2000 – n
=> n = 1000 => Số đó bằng 1000/1000
Hai số có tích số bằng 1 là:

n / (2000 – n) và (2000 –n) / n

Tóm lại; 3 số của dãy số có tích số bằng 1 là:

n / (2000 – n) x  1000/1000 x  (2000 – n) / n

với n là số nguyên bất kỳ trong khoảng 1 và 1999.

___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK244

 
%d bloggers like this: