ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN244

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK244  –  Bài:  DVSN244SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC244


image004

TOÁN VUI


BTV244a –   Một triệu chia cho một phần tư và cộng 100 thì bằng bao nhiêu?

BTV244b –   Một cây thần cao thêm được phân nửa chiều cao ngày hôm trước. Mỗi ngày tiếp theo, cây cao thêm 1/3, 1/4, 1/5, …chiều cao của ngày hôm trước. Hỏi vậy: sau bao nhiêu ngày thì cây cao gấp 100 lần chiều cao lúc đầu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK243


image006

 

BTV243a:
Các đôi nguyên tố nhỏ hơn 100 là:
(3,5) (5,7) (11,13) (17,19) (29, 31) (41,43) (59,61) và (71,73)

Các đôi nguyên tố ở trong khoảng 100 và 200 là:
(101,103) (107,109) (137,139), (149,151), (179,181), (191,193) và (197,199)
BTV243b:
Trong khoảng từ 2000 đến 2100, chỉ có 1 năm là số chính phương. Đó là năm 2025
2025 = 452           (Vì 442 = 1936,   462 = 2116)
Năm 2025, nhà toán học 45 tuổi.
=> Nhà toán học sinh năm 2025 – 45 = 1980. Năm nay (2014), ông ta 34 tuổi!


___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK245

 
%d bloggers like this: