ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN245

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK245  –  Bài:  DVSN245SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC245


image004

TOÁN VUI


BTV245a –   Năng cao hơn Răng nhưng thấp hơn Tăng. Răng thì thấp hơn Tung, trong khi Ung thì cao hơn Năng. Hỏi vậy: người nào thấp nhất?

BTV245b –   Tý khoe với 3 thằng bạn là ba nó có một con ngựa đẹp lắm. Một thằng bạn bèn lên tiếng hỏi: “Lông con ngựa đó màu gì?”. Tý nói: “Đâu tụi bây đoán xem? Tao chỉ có thể cho tụi bây biết là lông đó có thể màu đen, màu nâu hay màu xám.”. Các bạn của Tý đoán như sau:
Bạn 1: “Tao đoán lông đó không phải màu đen”
Bạn 2: “Tao đoán lông đó màu nâu hay màu xám”
Bạn 3: “Tao đoán lông đó màu nâu”
Tý vội cản lại: “Thôi thôi, không đoán nữa, đủ rồi. Ít nhất có một thằng đoán đúng nhưng cũng ít nhất có một thằng đoán sai”. Ý kiến của bạn thế nào?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK244


image006


BTV244a:
Một triệu chia cho 1/4 bằng một triệu nhân cho phân số đảo ngược, tức là nhân cho 4,
được 4 triệu, cộng thêm 100, là 4 triệu lẻ 100 hay 4,000,100.

BTV244b:
Gọi x là chiều cao lúc đầu của cây. Chiều cao của cây sau ngày thứ nhất là 3x/2,
sau ngày thứ hai là (3x/2)(4/3) = 4x/2, sau ngày thứ ba là (4x/2)(5/4) = (5x/2),
sau ngày thứ 4 là (5x/2)(6/5) = (6x/2), …. ,
sau ngày thứ n là (n + 2)x / 2

Cây cao gấp 100 lần chiều cao lúc đầu sau n ngày cho bởi phương trình:
(n + 2)x / 2 = 100x
=> (n + 2)x = 200x => n = 198

Sau 198 ngày, cây cao gấp 100 lần chiều cao lúc đầu.


________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK246

 
%d bloggers like this: