ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN246

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK246  –  Bài:  DVSN246SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC246


image004

TOÁN VUI


BTV246a – Một cây thần cao lên gấp đôi mỗi ngày cho đến sau 100 ngày thì ngưng phát triển. Hỏi vậy; sau bao nhiêu ngày thì cây cao được phân nửa mức phát triển tối đa của nó?

BTV246b – Trong tháng Mười của một năm nào đó, có 4 ngày Thứ Hai và 4 ngày Thứ Sáu. Hỏi vậy: ngày 1 tháng Mười Một kế tiếp là ngày thứ mấy?

LỜI GIẢI: Kỳ BK245


image006


BTV245a:
Răng thấp nhất.
Thật vậy:
Tăng > Năng > Răng
Tung > Răng
Ung > Năng

BTV245b:
Nếu lông ngựa màu đen, thì cả 3 thằng bạn đều đoán sai.
Nếu lông ngựa màu nâu, thì cả 3 thằng bạn đều đoán đúng.
Nếu lông ngựa màu xám, thì 2 bạn đầu đoán đúng, bạn thứ ba đoán sai.

Tóm lai: Lông con ngựa của ba Tý có màu xám.

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK247

 
%d bloggers like this: