ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN247

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK247  –  Bài:  DVSN247SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC247


image004

TOÁN VUI


BTV247a – Tìm tuổi của 2 cha con có tích số bằng 1617.

BTV247b – Ba người bạn, An, Bình và Can, rủ nhau chơi bài và đồng ý là chỉ chơi 3 ván mà thôi. Mỗi ván chỉ có 1 người thua. Trong mỗi ván bài, bạn nào thua phải chung cho 2 bạn còn lại số tiền bằng số tiền các bạn đó có. Sau 3 ván bài, mỗi bạn thắng 1 ván và số tiền của 3 bạn bằng nhau và bằng $240. Hỏi vậy, lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK246


image006


BTV246a:
Sau 99 ngày thì cây cao được phân nửa mức phát triển của nó. Ngày kế tiếp, cây đạt đến mức phát triển tối đa.

BTV246b:
Tháng Mười có 31 ngày hay 4 tuần lễ và 3 ngày lẻ, tức là, có 4 ngày trong tuần chỉ xảy ra 4 lần và có 3 ngày trong tuần xảy ra 5 lần.
Hai trong 4 ngày chỉ xảy ra 4 lần là Thứ Hai và Thứ Sáu.
Vì 4 ngày đó phải liên tiếp, nên 4 ngày đó phải là:
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ nhật và Thứ Hai
Ba ngày trong tuần xảy ra 5 lần phải là những ngày tiếp theo:
Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm
Đó là 3 ngày cuối của tháng Mười.

Vậy: ngày đầu tháng Mười Một tiếp theo là ngày Thứ Sáu.


________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK248

 

 
%d bloggers like this: