ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN249

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK249  –  Bài:  DVSN249SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC249


image004

TOÁN VUI


BTV249a – Có 3 đồng hồ có kim chỉ 4 giờ đúng, 5 giờ đúng và 8 giờ đúng. Bác thợ nói là trong 3 đồng hồ đó, có 1 cái chạy trể 2 giờ, 1 cái chạy trể 3 giờ và 1 cái chạy sớm 1 giờ. Hỏi giờ lúc bác thợ nói là mấy giờ?

BTV249b – Hai chị em Ánh và Tuyết cùng bán cam ở chợ. Hôm thứ Hai, Ánh bán 2 trái $3 và bán được 30 trái, được $45. Tuyết bán 3 trái $4 và bán được 30 trái được $40. Hôm thứ Ba, hai chị em góp cam lại và bán 5 trái $7, và bán được 60 trái, được $84, thay vì $85 nếu bán riêng rẻ như hôm thứ Hai. Mời bạn giải thích.

LỜI GIẢI:         Kỳ BK248


image006


BTV248a:
Đầu xe lửa qua đường hầm dài 1km với vận tốc ¼ km/giờ mất 4 giờ.
Khi đầu xe lửa ra khỏi đường hầm thì đuôi xe lửa còn cách cửa ra đường hầm ½ km.
Với vận tốc ¼ km/giờ, đuôi xe lửa ra khỏi cửa đường hầm phải mất thêm 2 giờ.

Tóm lại:  xe lửa hoàn toàn ra khỏi đường hầm trong 6 giờ.

 

BTV248b:
Số học trò phải chia đúng cho 4 và cho 7, nên phải là 1 bội số chung của 4 và 7.
=> Số học trò có thể là 28 (= 4×7) hay 56. Các bội số khác không hợp lý.

Nếu số học trò là 56 => Họ Nguyễn: 28, họ Lê: 14, họ Trần: 8
=> Tổng số học sinh: 28 (Nguyễn) + 14 (Lê) + 8 (Trần) + 3 (Đàm) = 53
=> Không nhận được

Nếu số học trò là 28 => Họ Nguyễn: 14, họ Lê: 7, họ Trần: 4
=> Tổng số học sinh: 14 (Nguyễn) + 7 (Lê) + 7 (Trần) + 3 (Đàm) = 28
=> Nhận được

Tóm lại: lớp thầy Tâm có 28 học sinh.

 

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK250

 
%d bloggers like this: