ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN250

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK250  –  Bài:  DVSN250SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC250


image004

TOÁN VUI


BTV250a –  Một người đang nhìn chăm chú một bức ảnh. Bạn hỏi người trong ảnh là gì của ông ta. Ông ta trả lời là: “Tôi không có anh chị em gì hết, nhưng cha của người nầy là cha của con tôi”. Bạn có biết ông ta nói gì không?

BTV250b –  Trên bàn có một số que diêm, Tý và Sửu rủ nhau chơi trò sau đây: Mỗi đứa thay phiên lấy que diêm ít nhất 1 que, nhiều nhất 4 que. Đứa lấy que sau cùng thì thắng cuộc. Nếu bạn là người lấy que đầu tiên, thì kỹ thuật lấy que của bạn phải như thế nào để bạn luôn luôn thắng cuộc?

LỜI GIẢI:       Kỳ BK249


image006


BTV249a:
Đồng hồ chỉ 4 giờ => Giờ đúng có thể là 6, 7 hay 3 giờ
Đồng hồ chỉ 5 giờ => Giờ đúng có thể là 7, 8 hay 4 giờ
Đồng hồ chỉ 8 giờ => Giờ đúng có thể là 10, 11 hay 7 giờ
Vì 7 giờ có mặt trong các giờ đúng có thể của cả 3 đồng hồ, nên

Giờ đúng lúc bác thợ nói là 7 giờ.

Đồng hô chỉ 4 giờ đi trể 3 giờ. Đồng hồ chỉ 5 giờ đi trể 2 giờ và Đồng hồ chỉ 8 giờ đi sớm 1 giờ.

BTV249b:
Khi 2 chị em bán chung được $7 cho 5 trái cam, thì trong đó có 2 trái của Ánh và 3 trái của Tuyết,
theo tỉ lệ 2/5 và 3/5. Trong 60 cam bán chung hôm thứ Ba, có 60 x 2/5 = 24 cam của Ánh và
60 x 3/5 = 36 cam của Tuyết.
Nếu tính bán riêng thì được:
Ánh bán 2 trái $3, bán 24 trái => $3 x 24/2 = $36
Tuyết bán, 3 trái $4, bán 36 trái => $4 x 36/3 = $48

Tổng cộng: $36 + $48 = $84

 

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK251

 
%d bloggers like this: