ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN252

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK252  –  Bài:  DVSN252SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC252


image004

TOÁN VUI


BTV252a –  Một người đi trên đường bằng với vận tốc 4km/giờ và tiếp tục đi trên đường dốc với vận tốc 3km/giờ. Lượt về ông ta đi theo đường cũ với vận tốc 6km/giờ khi xuống dốc. Tổng cộng ông ta mất hết 6 giờ. Hỏi vậy khoảng đường tổng cộng người đó đã đi là bao nhiêu?

BTV252b –  Bà nội trợ than phiền: “Giá gạo tháng nầy tăng 20%. Với cùng số tiền $30, tháng trước tôi mua được 5kg hơn tháng nầy”. Hỏi vậy: giá tiền 1kg gạo tháng nầy là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK251


image006


BTV251a:
Gọi x là tuổi hiện nay của cô gái. Bạn phải giải phương trình:
3(x + 3) – 3(x – 3) = x
=> 3x + 9 – 3x + 9 = x => x = 18
Tuổi hiện nay của cô gái là 18.

Không thể nào tin được tuổi của cô gái là 18 vì phương trình nghiệm đúng với bất cứ trị số nào của x.

 

BTV251b:
Gia đình cô Ann phải có ít nhất là 3 người.
Với 3 người A, B, C, có tất cả 3 trận đấu A/B, A/C, B/C => Ann đấu 2 trận A/B, A/C
Với 4 người A, B, C và D, có tất cả 6 trận đấu:
A/B, A/C, A/D, B/C, B/D, C/D => Ann đấu 3 trận A/B, A/C, A/D
Suy rộng, với 5 người, có tất cả 10 trận đấu => Ann đấu 4 trận
Với 6 người, có tất cả 15 trận => Ann đấu 5 trận = 1/3 tất cả các trận.

Tóm lại: đại gia đình cô Ann có tất cả 6 người biết đánh cờ.


_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK253

 
%d bloggers like this: