ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN253

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK253  –  Bài:  DVSN253SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC253image004


TOÁN VUI


BTV253a – Bác Năm mua chiếc xe đạp mất $200. Bác bán xe đạp cho Chú Sáu được $220. Sau Bác thấy rất cần chiếc xe đạp, nên nài mua lại của Chú Sáu mất $240. Được vài tháng thì Bác Năm lại bán xe đạp cho Cậu Bảy được $260. Hỏi vậy Bác Năm lời lỗ thế nào trong việc mua đi bán lại chiếc xe đạp nầy?

BTV253b – Giải bài toán mẫu tự sau đây:
A x A = ME
ME x ME = CHE
Tính CHE.

LỜI GIẢI: Kỳ BK252


image006


BTV252a:
Gọi x và y lần lươt là khoảng đường bằng và khoảng đường dốc.
Thời giờ lượt đi: x/4 + y/3
Thời giờ lượt về: x/4 + y/6
Tổng cộng thời giờ người đó đã đi là 6 giờ.
=> x/4 + y/3 + x/4 + y/6 = 6
=> x/2 + y/2 = 6 => x + y = 12
Khoảng đường tổng cộng người đó đã đi và về bằng 12 x 2 = 24 km

BTV252b:
Gọi X là số kg gạo mua được tháng trước với $30.
=> Giá 1kg gạo tháng trước = $30/X
Tháng nầy, gạo lên giá 20%, tức là
Giá 1kg gạo tháng nầy = (30/X) x (120/100) = 36/X
Với giá mới nầy, chỉ mua được 5 kg ít hơn, tức là chỉ mua được (X – 5) kg gạo
Với $30, tháng nầy bà nội trợ mua được 30/ (36/X) = 5 X/6 kg gạo
Ta có phương trình:
5X/6 = X – 5 => X = 30
Giá 1kg gạo tháng nầy:
36/X = 36/30 = $6/5 = $1.2


________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK254

 
%d bloggers like this: