ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN254

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK254  –  Bài:  DVSN254SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC254


image004

TOÁN VUI


BTV254a – Mỗi mẫu tự A, B, C, …., Z được định nghĩa như sau:
A = 1, B = 22, C = 33, …. cứ thế tiếp tục
Tính tích số: (X – A) (X – B) ……… ( X – Y) (X – Z)

BTV254b – Một đoàn đi du lịch có hơn 60 người ngồi kín xe bus. Xe bus chỉ chở tối đa 100 người. Mỗi người trả cùng số tiền cho người tổ chức, tổng cộng được $3895. Hỏi vậy: có bao nhiêu người trong đoàn du lịch?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK253


image006

 

BTV253a:
Lần thứ nhất, Bác Năm mua xe đạp mất $200 và bán lại cho Chú Sáu được $220
=> Bác Năm lời $20
Lần thứ hai, Bác Năm mua lại xe đạt từ Chú Sáu mất $240 và bán lại cho Cậu Bảy được $260
=> Bác Năm lời $20.

Như vậy, trong việc mua bán nầy, Bác Năm lời được $40.

BTV253b:
Tích số A x A có 2 con số M, E => A > 3            (1)
Tích số ME x ME có 3 con số => ME < 32 (vì 32 x 32 = 1024)          (2)

Theo (1) và (2), A = 4 hay A = 5 (nếu A > 5 => ME > 32)
Nếu  A = 5 => ME = 25 => M = 2, E = 5
=> CHE = 25 x 25 = 625 => C = 6, H = 2          Không nhận được
Nếu A = 4 => ME = 4 x 4 = 16 => M = 1, E = 6
=> CHE = ME x ME = 16 x 16 = 256 => C = 2, H = 5          Nhận được

Tóm lại: CHE = 256


____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK255

 
%d bloggers like this: