ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN256

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK256  –  Bài:  DVSN256SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI


image002

Hướng dẩn BOC256


image004

TOÁN VUI


BTV256a – Trong một lồng sắt, có nhện và cào cào. Tổng cộng, có 12 con vật và 74 chân. Hỏi vậy: có bao nhiêu nhện trong lồng biết rằng nhện có 8 chân và cào cào có 6 chân.

BTV256b – Tính tổng số:

image006

LỜI GIẢI: Kỳ BK255


image008

BTV255a:
Đầu xe hoả mất 1 phút để chạy từ đầu vào tới đầu ra của hầm.
Khi đầu xe hoả tới đầu ra của hầm, thì đuôi xe hoả mới tới đầu vào của hầm
Sau 1 phút thì đuôi xe hoả mới tới đầu ra của hầm.
Tổng cộng, xe hoả mất 2 phút mới hoàn toàn ra khỏi hầm.

BTV255b:
Bạn đốt cả 2 đầu đoạn dây thứ nhất, đồng thời đốt 1 đầu đoạn dây thứ hai.
Sau 30 phút thì đoạn dây thứ nhất cháy hết, đoạn dây thứ nhì cháy được phân nửa.
Đến đây, bạn đốt ngay đầu kia (đầu chưa cháy) của đoạn dây thứ hai. Sau 15 phút phút thì nửa phần
còn lại của đoạn dây thứ hai cũng cháy hết.
Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu đốt 2 đoạn dây đến khi 2 đoạn dây cháy hết là

30 phút + 15 phút = 45 phút

_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK257

 
%d bloggers like this: