ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN257

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK257  –  Bài:  DVSN257SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXIimage002

Hướng dẩn BOC257


image004

TOÁN VUI


BTV257a – Tý và Sửu có cùng số viên bi. Hỏi vậy Tý phải cho Sửu bao nhiêu viên bi để Sửu có 6 viên bi hơn số viên bi của Tý?

BTV257b – So sánh 3 phân số:
image006

LỜI GIẢI: Kỳ BK256


image008


__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK258

 
%d bloggers like this: