ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN258

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK258  –  Bài:  DVSN258SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC258
TOÁN VUI

BTV258a – Trong sa mạc, hai con lừa đứng gần nhau nhưng nhìn về 2 hướng khác nhau, con này nhìn về hướng Đông, con kia nhìn về hướng Tây. Xin giải thích chúng làm thế nào để thấy mặt nhau?

BTV258b – Có ai tặng Bố 3 cái pizza tròn đường kính lần lượt là 10 cm, 8 cm và 6 cm. Bố muốn chia đều cho gia đình của 4 đứa con. Để tránh vụn nát, Bố bảo Me cắt thế nào cho gọn nhất (tức là các nhát cắt ít nhất). Bạn có đề nghị gì không?

LỜI GIẢI:       Kỳ BK257

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK259

 
%d bloggers like this: