ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN260

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK260  –  Bài:  DVSN260SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC260
TOÁN VUI


BTV260a –  Tìm con số ở hàng đơn vị của số 20142014 (2014 lũy thừa 2014)

BTV260b –  Má Tư nhồi bột và để bột dậy lên để làm bánh mì. Khi khối bột tăng lên gất đôi, má Tư múc ra 4 chén bột để làm bánh mì vuông. Khi phần bột còn lại dậy lên gấp đôi, má Tư lại múc ra 4 chén để làm bánh mì dài. Khi phần còn lại dậy lên gấp đôi, má Tư lại múc ra 4 chén để làm bánh mì đủa. Đến đây thì không còn bột nữa. Hỏi vậy: khối bột lúc bắt đầu là bao nhiêu?

LỜI GIẢI:     Kỳ BK259

BTV259a:
Không biết nửa cái lổ là bao nhiêu sâu! Bài toán chỉ để thử óc phân tích của người giải.

BTV259b:
Có 3 trường hợp.

Trường hợp Tý và Sửu ở cùng cột
=> Tý cao hơn Sửu vì Tý cao nhất trong cột của nó

Trường hợp Tý và Sửu ở cùng hàng
=> Tý cao hơn Sửu vì Sửu thấp nhất trong hàng của nó

Trường hợp Tý và Sửu ở khác hàng, khác cột:

Xét trò Thân đứng cùng cột với Tý và cùng hàng với Sửu (đứng ở giaođiểm của cột của trò Tý và hàng của trò Sửu)
=> Tý cao hơn Thân vì Tý và Thân ở cùng cột
Thân cao hơn Sửu vì Thân và Sửu ở cùng hàng
Tý cao hơn Thân, Thân cao hơn Sửu => Tý cao hơn Sửu

Tóm lại: Tý cao hơn Sửu


___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK261

 
%d bloggers like this: