ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN261

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK261  –  Bài:  DVSN261SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn Ô Chữ BOC261
TOÁN VUI


BTV261a – Xã An Bình có 100 nam nữ tuổi 20, 21. Xã có 62 đàn bà và 14 đàn ông độc thân. Hỏi vậy: có bao nhiêu đàn ông đã có vợ
là người ngoài xã?

BTV261b – Năm 2015, tuổi của cô Lan bằng tổng số các con số của năm sinh của cô. Hỏi vậy, cô Lan sinh năm nào?

LỜI GIẢI:       Kỳ BK260

BTV260a:
Ta có 41 = 4, 42 = 16, 43 = 64, 44 = 256, 45 = 1024, . . .
Số mũ lẻ => Số cuối cùng của luỹ thừa = 4
Số mũ chẳn => Số cuối cùng của luỹ thừa = 6
Số mũ 2014 chẳn => Số cuối cùng của 2014 luỹ thừa 2014 là 6

Hỏi thêm: Tìm số cuối cùng của 2012 luỹ thừa 2012

BTV260b:
Bài toán có thể giải dễ dàng bằng cách đi ngược từ kết quả sau cùng trở về lúc bắt đầu.

Lần thứ ba, má Tư múc 4 chén bột và không còn gì cả. Lần thứ hai, má Tư múc 4 chén bột và còn
dư 2 chén bột (dậy thành 4 chén cho lần thứ ba).

Trước lần thứ hai, khối bột có 6 chén. Sau lần thứ nhất, khối bột bằng 3 chén. Ba chén nầy cộng
với 4 chén má Tư múc lần thứ nhất là 7 chén.

Đó là khối bột trước khi má Tư múc 4 chén lần thứ nhất.
7 chén bột nầy là do 3.5 chén bột đầu tiên dậy lên.

Tóm lại: khối bột đầu tiên bằng 3.5 chén.


_____________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK262

 
%d bloggers like this: