ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN262

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK262  –  Bài:  DVSN262SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC262
TOÁN VUI


BTV262a –   Gọi N là bình phương của 1 số gồm 2 con số tận cùng bằng 5. Hỏi vậy con số thứ ba của N kể từ phải chẳn hay lẻ?

BTV262b –   Lan và Hoa là 2 chị em có cùng sinh nhật (cùng ngày, cùng tháng sinh) nhưng Hoa kém Lan 2 tuổi. Khi được hỏi tuổi, Lan trả lời “Hoa còn rất trẻ. Chín năm về trước, tuổi của Hoa không bằng tuổi của hai chúng tôi. Còn riêng tôi thì 9 năm về trước, tuổi của tôi lớn hơn tuổi của hai chúng tôi”.
Hỏi vậy, tuổi của Lan và Hoa là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK261 

BTV261a:
Xã có 62 đàn ông đã có vợ và 14 đàn ông còn độc thân.
Tổng cộng, số đàn ông trong xã là 62 + 14 = 76. Số phụ nữ trong xã là 100 – 76 = 24.
Như vậy, xã có 62 – 24 = 38 thanh niên cưới vợ không phải là người trong xã!

BTV261b:
Giả sử cô Lan sinh trước năm 2000.
Gọi 19xy là năm sinh của cô Lan.
=> 1 + 9 + x + y = 2015 – 19xy = 2015 – (1900 + 10x + y)
=> 10 + x + y = 115 – 10x – y
=> 11x + 2y = 105
x phải là số lẻ và x > 5 (cô Lan chắc còn trẻ!) => x = 7 hay x = 9, y y = 14 không nhận được
Nếu x = 9 => y = 3 nhận được

Tóm lại, năm sinh của cô Lan là 1993.

Kiểm lại: 1 + 9 + 9 + 3 = 2015 – 1993 = 22

__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK263

 
%d bloggers like this: