ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN263

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK263  –  Bài:  DVSN263SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC263
TOÁN VUI


BTV263a –   Thầy giáo An định mua 8 quyển sách đồng giá để thưởng cho học sinh nhưng thiếu $7. Thầy chỉ có thể mua 7 quyển sách và dư được $5. Hỏi vậy, giá 1 quyển sách là bao nhiêu?

BTV263b –   Giả sừ xác suất để một phụ nữ sinh con trai hai gái đều là 50%.
1) Một cặp vợ chồng có 2 con, đứa đầu là con trai. Hỏi vậy: xác suất để đứa sau cũng là con trai là bao nhiêu?
2) Một cặp vợ chồng có 2 con mà 1 đứa là con trai. Hỏi vậy: xác suất để đứa kia cũng là con trai là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK262

BTV262a:
Gọi a5 là số có bình phương là N => a5 = 10 a + 5
N = (10a + 5)2 = 100a2 + 100a + 25 = 100(a2 + a) + 25
Con số thứ ba kể từ phải của N chíng là con số cuối cùng của a2 + a = a(a + 1)
Trong 2 số liên tiếp a và a + 1, thế nào cũng có 1 số chẳn
=> a(a + 1) là 1 số chẳn.

Tóm lại: Con số thứ ba kể từ phải của N là 1 số chẳn.

BTV262b:
Gọi L và H lần lượt là tuổi hiện nay của Lan và Hoa. Theo gia thiết, ta có:
L = H + 2
H < (L – 9) + (H – 9) < L Thay L theo H => H < (H + 2 – 9) + (H – 9) < H + 2 => H < 2H – 16) < H + 2 Vì H > 0 nên 2H – 16 = H + 1
=> H = 17 và L = 19

Tóm lại, Hoa 17 tuổi và Lan 19 tuổi.


__________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK264

 
%d bloggers like this: