ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN264

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK264  –  Bài:  DVSN264SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC264
TOÁN VUI


BTV264a – Cho các số: 2, 4, 8, 9, 23 và 73. Chỉ dùng các phép tính cộng, trừ, nhân chia và mỗi số chỉ dùng qua 1 lần để có kết quả 183.

BTV264b – Một chuyến xe lửa rời ga An Bình đúng giờ. Anh xét vé, ngồi chung phòng lái với tài xế, bắt đầu đi xét vé từ toa đầu đến toa cuối mất nửa giờ, bổ đồng 1 km/giờ. Khi xét vé xong ở cuối toa, anh ta đi nhanh về chỗ ngồi ở toa đầu, với vận tốt trung bình 2 km/giờ. Khi anh ta về đến chỗ ngồi cũng là đúng lúc xe lửa đến ga Ba Càng cách ga An Bình 60 km. Hỏi vậy: vận tốc của xe lửa là bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK263

BTV263a:
Nếu mua 7 quyển sách thì dư $5. Nếu mua thêm 1 quyển sách nữa thì thiếu $7.
Như vậy, giá 1 quyển sách là $5 + $7 = $12.

BTV263b:
1) Con đầu là con trai => xác suất để đứa con sau cũng là con trai là 50%
2) Trong 2 đứa con, 4 trường hợp có thể xảy ra là:

a) Trai Trai
b) Trai Gái
c)  Gái Gái
d)  Gái Trai

Vì có 1 đứa là con trai, nên trường hợp c) khong thể xảy ra, chỉ còn 3 trường hợp
có thể xảy ra là a), b) và d).

Vậy: xác suất để đứa con còn lại cũng là con trai là 1/3.


_______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK265

 
%d bloggers like this: