ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN265

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK265  –  Bài:  DVSN265SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC265
TOÁN VUI


BTV265a –   Anh Tý phụ trách bán vé cho một một đại hội dành riêng cho nữ giới. Anh có nhận xét sau đây: “Có rất nhiều người mang bông tai. Trong số 600 người, có 7% người chỉ mang 1 bông tai, 1/2 số người còn lại mang 2 bông tai, còn lại thì không mang gì cả.” Hỏi vậy: anh Tý thấy tất cả bao nhiêu bông tai? Xin giải bằng lý luận, không bằng đại số.

BTV265b –   Cụ Ái chỉ có một số con trai. Mỗi cậu con của cụ có một số con trai bằng với số anh em của cậu đó. Tuổi của cụ Ái bằng số con trai của cụ cộng với số cháu nội của cụ. Xin cho biết tuổi hợp lý của cụ Ái.

LỜI GIẢI: Kỳ BK264

BTV264a:
[(8 x 73) / 4] + (2 x 23) – 9 = 183

BTV264b:
Bận đi từ toa đầu đến toa cuối, anh xét vé mất 1/2 giờ, với vận tốc trung bình 1 km/giờ.
Bận đi từ toa cuối trở về toa đầu, anh xét vé đi với vận tốc trung bình 2 km/giờ, nên chỉ mất ¼ giờ.
Tổng cộng là ¾ giờ.
Trong ¾ giờ, xe lửa chạy được 60 km nên có vận tốc là 60km x 4/3 = 80 km / giờ


_________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK266

 
%d bloggers like this: