ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN266

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK266  –  Bài:  DVSN266SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC266
TOÁN VUI


BTV266a –   Cây viết chì và tờ giấy trắng giá $1.10. Giá cây viết chì nhiều hơn giá tờ giấy trắng $1. Hỏi rằng giá cây viết chì và giá tờ giấy trắng là bao nhiêu? Xin trả lời ngay không cần tính toán.

BTV266b –     Sáu bạn học An, Bình, Can, Dân, Gia và Hải có ngày sinh nhật liên tiếp nhau, nhưng không phải theo như thứ tự của tên. Sinh nhật của Dân trước sinh nhật của An bao nhiêu ngày thì cũng sau sinh nhật của Hải bấy nhiêu ngày. Sinh nhật của Can trước sinh nhật của Hải bao nhiêu ngày thì cũng như sinh nhật của Bình sau sinh nhật của Hải bấy nhiêu ngày. Năm nay, sinh nhật của Gia nhằm ngày Thứ Bảy. Hỏi vậy, năm nay sinh nhật của năm bạn còn lại nhằm vào các ngày nào trong tuần?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK265

BTV265a:
Trong số 600 người, có 7% người mang chỉ 1 bông tai. Phần còn lại thì phân nửa mang
2 bông tai, phân nửa không mang bông tai. Nói cách khác, trong phần còn lại, cứ 2 người
thì có 2 bông tai (coi như mỗi người có 1 bộng tai).

Tóm laị, trong 600 nguời, coi như mỗi người có có 1 bông tai, tức là , anh Tý thấy tất
cả có 600 bông tai.  Độc giả có thể thử lại bằng đại số.

BTV265b:
Gọi n là số con trai của cụ Ái. Mỗi cậu con trai của cụ Ái có (n – 1) con trai.
Tuổi của cụ Ái bằng:
n + n(n – 1) = n2

Tuổi của cụ Ái là một số chính phương. Có thể 49, 64, 81, 100, …

Tuổi hợp lý của cụ Ái là 81 và cụ Ái có 9 con trai.

 

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK267

 
%d bloggers like this: