ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN267

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK267  –  Bài:  DVSN267SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Huớng dẩn BOC267
TOÁN VUI


BTV267a –   Bạn có 3 chồng đồng xu, chồng 10 xu, chồng 5 xu và chồng 2 xu. Có bao nhiêu cách để có 31 xu?

BTV267b –   Cho số N = abcde (a và e khác 0). Gọi M là số N đọc từ phải sang trái, hay M = edcba.
Tìm 1 nghiệm số của phương trình 9M = N (tức là 9 x edcba = abcde).

LỜI GIẢI: Kỳ BK266
BTV266a:
Giá cây viết chì là $1.05 và giá tờ giấy trắng là $0.05

BTV266b:
Nếu sinh nhật Dân trước sinh nhật An hơn 2 ngày thì sinh nhật An và Can cách nhau hơn 6 ngày
=> Sinh nhật của 6 bạn học không thể liên tiếp được.
=> Sinh nhật Dân chỉ có thể trước sinh nhật An 1 hay 2 ngày

1) Trường hợp sinh nhật Dân trước sinh nhật An 1 ngày hay sau sinh nhật Hải 1 ngày
=> Sinh nhật Bình sau sinh nhật Hải ít nhất 3 ngày => Sinh nhật Can trước sinh nhật Hải ít nhất 3 ngày
=> Sinh nhật Can và Bình cách nhau ít nhất 6 ngày => Sinh nhật của 6 bạn học không thể liên tiếp được.

2) Trường hợp sinh nhật Dân trước sinh nhật An 2 ngày hay sau sinh nhật Hải 2 ngày
a) Nếu sinh nhật Bình sau sinh nhật Hải 3ngày => Sinh nhật Can trước sinh nhật Hải 3 ngày
=> Sinh nhật của 6 bạn học không thể liên tiếp được.
b) Sinh nhật Bình sau sinh nhật Hải 1 ngày => Sinh nhật Can trước sinh nhật Hải 1 ngày
=> Sinh nhật Gia sau sinh nhật Dân 1 ngày và trước sinh nhật An 1 ngày.

Tóm lại: Sinh nhật của Gia, An, Dân, Bình, Hải và Can lần lượt vào các ngày:

Thứ Bảy, Chủ nhật, Thứ Sáu, Thứ Năm, Thứ Tư và Thứ Ba.

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK268

 
%d bloggers like this: