ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN269

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK269  –  Bài:  DVSN269SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC269
TOÁN VUI

BTV269a – Bốn con thỏ đào 4 cái hang trong 4 ngày. Hỏi vậy: trong bao lâu thì 8 con thỏ
đào được 8 cái hang?

BTV269b – Mười học sinh lớp Sáu nộp tổng cộng 35 lời giải của 35 bài toán khác nhau
cho thầy giáo. Trong số đó, có ít nhất 1 em chỉ nộp 1 bài, ít nhất 1 em nộp 2 bài và ít nhất 1
em nộp 3 bài. Minh là học sinh nộp bài nhiều nhất. Hỏi vậy: Minh nộp ít nhất bao nhiêu
bài cho thầy giáo?

LỜI GIẢI:    Kỳ BK268


 

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK270

 
%d bloggers like this: