ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN270

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK270  –  Bài:  DVSN270SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC270
TOÁN VUI


BTV270a –   Chủ quán có 27 đồng tiền vàng, trong đó có một đồng tiền giả nhẹ hơn đồng tiền thật. Làm sao dùng cân bàn có 2 dĩa để tìm ra đồng tiền giả?

BTV270b –   Ba anh em sinh ba An, Bình và Cư có hình dạng giống nhau như đúc nhưng tính tình thì lại khác nhau rất xa: An thì luôn luôn nói thật, Bình thì luôn luôn nói dối còn Cư thì khi nói thật, khi nói dối khó mà lường được! Một hôm, có ông Bác đến thăm nhà, gặp cả 3 đứa đang ngồi trên một ghế dài, bèn:

Chỉ đứa ngồi bên trái và hỏi: “Đứa ngồi giữa tên gì?” và được trả lời là An.

Chỉ đứa ngồi giữa và hỏi: “Cháu tên gì?” và được trả lời là Cư.

Chỉ đứa ngồi bên phải và hỏi: “Đứa ngồi giữa tên gì?” và được trả lời là Bình.

Hỏi vậy:    Tên của 3 đứa trẻ là gì?

LỜI GIẢI: Kỳ BK269

BTV269a:
Bốn con thỏ đào 4 cái hang trong 4 ngày => 1 con thỏ đào được 1 cái hang trong 4 ngày
=> 8 con thỏ đào được 8 cái hang trong 4 ngày.

BTV269b:
Minh nộp bài ít nhất ứng với trường hợp 9 em còn lại nộp bài nhiều nhất (nhưng ít hơn bài của Minh.
Nếu số em nộp 1 bài, hay 2 bài, hay 3 bài nhiều quá con số 1, thì số bài nộp của Minh không thể là nhỏ nhất.
Số bài nộp của Minh nhỏ nhất khi chỉ có 1 em nộp 1 bài, 1 em nộp 2 bài và 1 em nộp 3 bài, tổng cộng
6 bài cho 3 em. Còn lại 35 – 6 = 29 bài cho 6 em và Minh.
Số bài nộp của Minh nhỏ nhất nếu số bài nộp của 6 em nhiều nhất nhưng số bài nộp của mỗi em phải
nhỏ hơn số bài nộp của Minh.
Nếu số bài nộp của mỗi em trong 6 em là 4 bài thì số bài nộp của Minh là:

29 – (4 x 6) = 5

Tóm lại, số bài nộp ít nhất của Minh là 5.

Kiểm lại: 1 + 2 + 3 + 6×4 + 5 = 35 bài

__________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK271

 
%d bloggers like this: