ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN271

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK271  –  Bài:  DVSN271SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC271
TOÁN VUILỜI GIẢI:     Kỳ BK270

BTV270a:
Chủ quán chia 27 đồng tiền thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 9 đồng tiền.
Cân 2 nhóm, mỗi dĩa cân một nhóm, chủ quán có thể biết được nhóm nào có chứa đồng tiền giả.
Lại chia nhóm có đồng tiền giả thành 3 nhóm nhỏ nhỏ hơn, mỗi nhóm có 3 đồng tiền.
Lại cân 2 nhóm nhỏ, mỗi dĩa cân một nhóm nhỏ, chủ quán có thể biết được nhóm nhỏ nào có chứa đồng tiền giả.
Cân 2 đồng tiền của nhóm nhỏ chứa đồng tiền giả, mỗi dĩa cân một đồng tiền, chủ quán sau cùng có thể tìm được đồng tiền giả,
sau tổng cộng 3 lần cân.

BTV270b:
Nếu đứa ngồi bên trái là An, luôn luôn nói thật, thì nó không thể nói đứa ngồi giữa là An
(vì chính nó là An)
Nếu đứa ngồi giữa là An, luôn luôn nói thật, thì nó không thể nói nó là Cư.
Vậy: đứa ngồi bên phải phải là An. Vì An luôn luôn nói thật nên đứa ngồi giữa phải là Bình
(theo câu trả lời của An).
Suy ra, đứa ngồi bên trái là Cư.

Tóm lại, tên của 3 đứa trẻ từ trái qua phải là: Cư … Bình … An


_______________________
Xem các lời giải kỳ tới BK272

 
%d bloggers like this: