ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN273

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK273  –  Bài:  DVSN273SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC273
TOÁN VUI


BTV273a –  Vẽ các con số 0 đến 9 vào các mặt của 2 khối gỗ hình lập phương (mỗi mặt một số) sao cho có thể diễn tả các ngày trong môt tháng bằng hai khối gỗ đó.

BTV273b –   Bạn viết ngay ngắn lên tờ giấy số N gồm 3 con số. Bạn quay tờ giấy 180 độ, số N vẫn còn đọc được nhưng bây giờ nó là số M. Nến N – M = 765 thì số N bằng bao nhiêu?

LỜI GIẢI: Kỳ BK272
BTV272a:
Cộng thêm 1 vào số N.
Số N + 1 chia đúng cho 2, cho 6 theo (1), chia đúng 3, cho 7 theo (2), chia đúng cho 4, cho 8 theo (3),
chia đúng cho 5, cho 9 theo (4)
=> N + 1 chia đúng cho 4, 7, 9 và 10
Số N nhỏ nhất bằng (4x7x9x10) – 1 = 2519

BTV272b:
Các số nguyên dương đầu tiên trong hệ thống nầy là:
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ….
Hệ thống nầy không có các số 6, 62 = 36, 63 = 216, ….
=> Hệ thống nầy cư xử như một hệ thống cơ số 9.
Số125 trong hệ thống thập phân được viết trong hệ thống cơ số 9 như sau:
(125)10 = 9 x 13 + 8 = 9 x (9 + 4) + 8 = 92 +4 x 91 + 8 x 90 = (148)9

Tóm lại: trong hệ thống thập phân thiếu số 6, số thập phân 125 được viết là 148.

 

______________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK274

 
%d bloggers like this: