ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN274

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK274  –  Bài:  DVSN274SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các
khối 3×3
đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC274TOÁN VUI

BTV274a – Phân tích thành thừa số nguyên tố các số sau đây:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 và 2015

BTV274b – Tý và Sửu lần lượt đổ một hạt xúc xắc trong tô. Nếu hạt ngừng với nút 1, Tý đưa Sửu 10 viên kẹo.
Nếu hạt ngừng với nút khác 1, Sửu đưa Tý 1 viên kẹo. Sau 30 lần đổ hạt, trò chơi chấm dứt và cả hai không ai
thắng hay thua 1 viên kẹo nào. Hỏi vậy: nút 1 xuất hiện mấy lần trong 30 lần đổ hạt xúc xắc?

LỜI GIẢI: Kỳ BK273
___________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK275

 
%d bloggers like this: