ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN275

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK275  –  Bài:  DVSN275SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC275TOÁN VUI

BTV275a – Tý và Ba Tý cùng đào một cái hố trong vườn mất 8 giờ. Nếu một mình Ba Tý đào cái hố thì phải mất đến 12 giờ. Hòi vậy: nếu một mình, Tý phải mất mấy giờ mời đào xong cái hố?

BTV275b – Cho 3 số có tổng số là 1,665. Mỗi số gồm 3 con số. Tất cả các con số của 3 số đó đều khác nhau và khác 0. Tổng số của 3 số đó nếu đọc ngược bằng bao nhiêu? (Đọc ngược cũng có nghĩa là 2 số ở hàng đơn vị và hàng trăm hoán vị nhau).

LỜI GIẢI: Kỳ BK274
___________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK276

 
%d bloggers like this: