ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Bài DVSN278

 

ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Kỳ:  BK278  –  Bài:  DVSN278SUDOKU:   Điền số (1..9) vào các ô trống sao cho các hàng, các cột và các khối 3×3 đều chứa tất cả các số từ 1 đến 9 (không trùng nhau).

Ô CHỮ KHÔNG DẤU : Quy ước
(a) Các chữ viết liền nhau, không kể khoảng cách và các dấu ngăn
(b) Không kể các dấu thanh điệu: Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng
(c) Chỉ giữ lại dạng gốc của những mẫu tự biến dạng từ gốc:

a, ă, â => a;   e, ê => e;   o, ô, ơ => o;   u, ư => u;   d, đ => d

Thí dụ: ôn tập => ONTAP; đặc điểm => DACDIEM; Can-xi => CANXI

Hướng dẩn BOC278TOÁN VUI

BTV278a –  Chó mẹ đẻ 3 chó con được đặt tên là Caxa, Coxo và Cuxu. Tên của chó mẹ là gì.

BTV278b –  Đôi giày bạn có thể cho biết tuổi của bạn! Bạn hãy thử xem.
1) Bạn mang giày size mấy, lấy số nguyên vừa lớn hơn hay bằng với số đó. Thí dụ: size 7.5 thì lấy 8
2) Nhân số đó cho 5
3) Cộng thêm vào 50
4) Nhân kết quả cho 20
5) Cộng thêm vào 1015
6) Trừ kết quả cho năm sinh của bạn

Kết quả sau cùng là một số có 3 con số mà con số đầu là size của giày bạn đang mang và hai con số sau là tuổi của bạn! (Chú ý: bài toán chỉ đúng trong năm 2015. Năm 2016, 1015 phải thay bằng 1016)

LỜI GIẢI: Kỳ BK277
BTV277a:
Số gia đình có 1 xe đạp bằng số gia đình có 3 xe đạp, nếu gộp chung nhau và san sẻ số xe đạp đều nhau,
thì xem như mỗi gia đình trong 2 nhóm nầy có 2 xe đạp.
Cộng thêm số gia đình đã có sẵn 2 xe đạp, ta có thể xem như tất cả các gia đình trong làng, mỗi gia đình có 2 xe đạp.
Suy ra, số xe đạp trong làng là 2 x 29 = 58 chiếc.

BTV277b:
BBB = B x 111 = B x 3 x 37
AB x A x B = BBB = B x 3 x 37
Vế thứ hai chia đúng cho 37 => Vế thứ nhất chia đúng cho 37
Vì 37 là số nguyên tố nên vế thứ nhất chia đúng cho 37 khi AB chia đúng cho 37
=> AB = 37 hay AB = 74
Nếu AB = 37 => A = 3, B = 7
=> AB x A x B = 37 x 3 x 7 = 777 = BBB => Nhận được: A = 3, B = 7
Nếu AB = 74 => A = 7, B = 4
=> AB x A x B = 74 x 7 x 4 = 2072 ≠ BBB => Không nhận được

Tóm lại: A = 3, B = 7

________________________________
Xem các lời giải kỳ tới BK279

 
%d bloggers like this: