ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

NAPLAN 2017 và thay đổi trong HSC 2020


NAPLAN là gi?

NAPLAN (National Assessment Program – Literacy and Numeracy) là chương trình quốc gia đánh giá những kỹ năng cơ bản tiếng Anh và Toán số của học sinh Úc so với tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia mà chính phủ đã đặt ra. NAPLAN được quản lý từ năm 2010 bởi ACARA (Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority), cơ quan đánh giá và tường trình các chương trình giáo dục ở Úc. Các cấp lớp được khảo sát là 3, 5, 7 và 9.

Kỹ năng tiếng Anh, gọi chung là “Literacy”, gồm có Đọc (Reading), Viết (Writing), và ghép với Viết là Quy ước ngôn ngữ (Language conventions) như Đánh vần (Spelling), Văn phạm (Grammar), Chấm câu (Punctuation).

Kỹ năng Toán số, gọi chung là “Numeracy”, là những kiến thức và áp dụng của toán số thu thập được từ chương trình học của cấp lớp của học sinh. Các bài toán số trắc nghiệm khả năng hiểu biết (Understanding), lý luận (Reasoning), giải toán (Problem-solving), trong các lảnh vực như số (Number) và đại số (Algebra), sự đo đạc (Measurement) và hình học (Geometry), và xác suất (Probability), thống kê (Statistics).

Lịch thi và thời hạn các bài trắc nghiệm trong các cấp lớpKết quả NAPLAN được đánh giá như thế nào?

NAPLAN không đánh giá kết quả của một bài trắc nghiệm là “đạt” hay “không đạt”. Kết quả được đánh giá dựa theo một thang tiêu chuẩn quốc gia cho mỗi trắc nghiệm. Mỗi trắc nghiệm có 10 băng (band), áp dụng cho trắc nghiệm ở mọi cấp lớp. Các bài trắc nghiệm của một cấp lớp có 6 băng.
Băng kế trên băng thấp nhất ở mỗi cấp lớp là băng chỉ Tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia (National Minimum Standard) về trình độ của học sinh trong cấp lớp đó.

Tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia.

Tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia trình bày vài kỹ năng và sự hiểu biết của học sinh thường được biểu hiện trong cấp lớp của chúng, về một môn học hay một lãnh vực nào đó.

Tiêu chuẩn tối thiểu về Đọc, Viết tiếng Anh, và Toán số, là điều kiện căn bản để học hỏi và thành công trong xã hội, có thể hoàn thành tốt những công việc như là:

• Tìm trực tuyến giờ và ngày của một buổi hòa nhạc nào đó trên internet.
• Tính lượng sơn cần để sơn một phòng.
• Phỏng đoán khoảng cách, thời gian, chi phí cúa một chuyến đi.
• Lấy ghi chú trong một buổi nghe giảng hay thuyết trình.
• Tạo một bảng chi thu hàng tuần trên internet.
• Đo lường các chất liệu ghi trên bảng chỉ dẩn cách làm một món ăn.
• Hiểu rõ những hướng dẩn an toàn ghi trong cách sử dụng một máy móc nào đó.
• Đưa dữ liệu vào máy tính.

Chú thích:

NAPLAN đánh giá trình độ của học sinh theo tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia, không phải theo giáo trình (curriculum) mà học sinh theo học trong năm. Tuy vậy, giáo trình có một ảnh hưởng quyết định trên kết quả của NAPLAN.

Tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia trong phần nầy chỉ áp dụng cho các chương trình NAPLAN.
Thí dụ, ở cấp lớp 9, học sinh được xem như có trình độ đạt tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia khi được xếp ở băng 6 hay cao hơn. Học sinh, thầy cô giáo và cha mẹ có thể dựa vào tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia ở các cấp lớp để biết sự tiến triển trong năm học của học sinh.

Thay đổi quan trọng trong HSC ở NSW.

Để giúp cho học sinh trung học đạt được những khả năng tốt nhất trong xã hội, chứng chỉ HSC (High School Certificate) sẽ được cải tiến quan trọng.

Thay đổi căn bản là kể từ năm 2020, học sinh lớp 12 ở NSW phải đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về tiếng Anh (Literacy) và Toán số (Numeracy) mới nhận được chứng chỉ HSC.

Tiêu chuẩn tối thiểu để nhận được chứng chỉ HSC 2020 (và các năm sau đó) không phải là tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia sử dụng trong chương trình NAPLAN, vì từ cấp lớp 9 NAPLAN đến 3 năm sau đó (kỳ thi HSC), trình độ của học sinh được xem là phải tăng lên.

Kể từ năm 2020, học sinh phải đạt được tiêu chuẩn tối thiểu ở băng 8 về kỹ năng Anh văn và Toán số mới nhận được chứng chỉ HSC. Quyết định nầy không áp dụng cho kỳ thi HSC các năm 2017, 2018, và 2019.
Học sinh cấp lớp 9 năm 2017 là những người đầu tiên bị chi phối bởi những thay đổi mới trong HSC 2020 qua các trắc nghiệm của NAPLAN 2017.
Học sinh cấp lớp 9 đạt được băng 8 hay cao hơn trong cả 3 trắc nghiệm Đọc (Reading), Viết (Writing) và Toán số (Numeracy) trong NAPLAN 2017, được xem như đã đủ điều kiện nhận được chứng chỉ HSC 2020.
Nếu có trắc nghiệm nào chưa đạt được băng 8, học sinh có thể thi trực tuyến lại trắc nghiệm đó vào các năm sau 2018, 2019 và 2020 trước kỳ thi HSC 2020. Mỗi năm có 2 kỳ thi trắc nghiệm trực tuyến. Các trắc nghiệm nầy không tùy thuộc chương trình học trong năm của học sinh.

Đến cuối năm 2020, học sinh lớp 12 dù có đủ hay không đủ 3 băng 8 hay cao hơn cho 3 môn Đọc, Viết Anh văn, và Toán số, đều được tham dự kỳ thi HSC 2020.

Học sinh nào có đủ 3 băng 8 cho 3 môn Đọc, Viết, Toán số, thì được cấp chứng chỉ HSC (sau khi thi HSC). Học sinh nào chưa có đủ 3 băng 8 không được cấp chứng chỉ HSC (sau khi thi HSC), điểm thi HSC sẽ được ghi vào hồ sơ RoSA (Record of School Achievement). Học sinh này có 5 năm sau kỳ thi để tham dự các trắc nghiệm trực tuyến cho đến khi nào có đủ 3 băng 8 cho 3 môn Đọc, Viết và Toán số, thì sẽ nhận được chứng chỉ HSC.

Kết quả NAPLAN 2017.

Trong số báo Sydney Morning Herald ngày 2 tháng 8 năm 2017, ký giả Alexandra Smith có bài tường trình về kết quả của NAPLAN 2017, đặc biệt chú ý đến cấp lớp 9.
Theo kết quả sơ khởi của NAPLAN 2017, NSW đạt được nhiều thành quả tốt nhất kể từ khi tham dự năm 2008, đứng nhất cả nước về Toán số (Numeracy) ở cấp lớp 9 và thứ nhì về Đọc (Reading) ở cấp lớp 9. NSW cũng đứng nhất vể Đánh vần (Spelling) ở các cấp lớp 3,

Sự phân tích các dữ kiện của NAPLAN 2017 cho các kết quả như sau:

• 68% học sinh cấp lớp 9, hay 61,015, đạt ít nhất 1 băng 8 hay cao hơn.
• 52% học sinh cấp lớp 9, hay 46,481, đạt ít nhất 2 băng 8 hay cao hơn.
• 32% học sinh cấp lớp 9, hay 28,403, đạt được băng 8 hay cao hơn cho cả 3 trắc nghiệm Đọc, Viết, và Toán số.

Các học sinh trong nhóm nầy đã đủ điều kiện nhận được chứng chỉ HSC năm 2020.

• Về “Đọc”, 55% học sinh cấp lớp 9 đạt được ít nhất 1 băng 8 hay cao hơn, nhưng về Toán số, tỉ số đó chỉ là 54%. Về “Viết”, kết quả xấu hơn, chỉ có 42% học sinh cấp lớp 9 đạt được băng 8.

Kết quả của cấp lớp 9 ở NSWcó cải thiện hơn năm 2016, tuy vậy, gần như 70% học sinh cấp lớp 9 năm 2017 ở NSW sẽ phải tham dự thêm một hay nhiều kỳ trắc nghiệm trực tuyến về Đọc, Viết hay Toán số trong các năm kế tiếp 2018, 2019, 2020, để có thể nhận được chứng chỉ HSC năm 2020. Điều kiện nầy là học sinh cấp lớp 9 năm 2017, từ nay cho đến khi thi HSC năm 2020, phải đạt được băng 8 hay cao hơn cho cả 3 trắc nghiệm Đọc, Viết và Toán số.

Một cách rõ ràng hơn thì quyết định thay đổi trong kỳ thi HSC 2020 trở đi như sau, áp dụng cho học sinh cấp lớp 9 năm 2017, theo kết quả của NAPLAN 2017:

• Học sinh đạt băng 8 hay cao hơn về Đọc (Reading) => Đạt HSC 2020 tiêu chuẩn tối thiểu về Đọc => Học sinh không cần dự kỳ thi trắc ngiệm trực tuyến về Đọc.
• Học sinh đạt băng 8 hay cao hơn về Viết (Writing) => Đạt HSC 2020 tiêu chuẩn tối thiểu về Viết => Học sinh không cần dự kỳ thi trắc ngiệm trực tuyến về Viết.
• Học sinh đạt băng 8 hay cao hơn về Toán số (Numeracy) => Đạt HSC 2020 tiêu chuẩn tối thiểu về Toán số => Học sinh không cần dự kỳ thi trắc ngiệm trực tuyến về Toán số.
• Học sinh đạt băng 7 hay thấp hơn về Đọc (Reading) => Học sinh cần dự kỳ thi trắc nghiệm trưc tuyến về Đọc ở cấp 10, 11, hay 12 trong những năm sau.
• Học sinh đạt băng 7 hay thấp hơn về Viết (Writing) => Học sinh cần dự kỳ thi trắc nghiệm trưc tuyến về Viết ở cấp 10, 11, hay 12 trong những năm sau.
• Học sinh đạt băng 7 hay thấp hơn về Toán số (Numeracy) => Học sinh cần dự kỳ thi trắc nghiệm trưc tuyến về Toán số ở cấp 10, 11, hay 12 trong những năm sau.

Một số câu hỏi về NAPLAN và HSC

Một số câu hỏi về NAPLAN và HSC có thể tìm thấy trong bài “Year 9 NALAN and the HSC: What you need to know” . Vài câu hỏi như sau:

1) Nếu con tôi không đạt đủ 3 băng 8 trước kỳ thi HSC 2020 thì sao?
– Từ nay đến kỳ thi HSC 2020, học sinh có nhiều dịp để đạt yêu cầu. Học sinh có thể ham dự các kỳ trắc nghiệm trưc tuyến 2 lần một năm khi học ở lớp 10, 11 hay 12.

2) Con tôi đạt băng 8 ở cấp lớp 5 và/hay 7 ở các năm trước. Kết quả đó có được kể cho kỳ thi HSC 2020 không?
– Không

(3) Con tôi có khuyết tật về trí não, con tôi có phải thỏa điều kiện về băng 8 cho kỳ thi HSC không?
– Một số học sinh có thể không bắt buộc phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu của tiếng Anh và Toán số, theo NESA website (NSW Eduction Standards Authority)
Học sinh khuyết tật trí não có tham dự các lớp kỹ năng Anh văn hay Toán học trong đời sống (Life Skills English,
Life Skills Mathematics) ở các cấp lớp 10, 11 và/hay 12 được miễn phải có những tiêu chuẩn tối thiểu đòi hỏi của HSC.

(4) Nếu không nhận được HSC, con tôi có được nhận ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) để xin vào đại học không?
– Học sinh lớp 12 không đủ tiêu chuẩn về tiếng Anh và Toán số và không nhận được chứng chỉ HSC vẫn có thể nhận được chứng chỉ ATAR để xin vào đại học.
ATAR là tiêu chuẩn xác định bởi UAC (Universities Admission Centre) độc lập với chính phủ.

5) Học sinh cấp lớp 9 năm 2017 không đủ điều kiện nhận được chứng chỉ HSC năm 2020 thì đến khi nào học sinh đó mới nhận được HSC?
– Học sinh đó sẽ được cấp một chứng từ đã hoàn tất lớp 12 (RoSA – Record of School Achievement) và trong vòng 5 năm tới có thể nhận được HSC nếu đạt được tiêu chuẩn cần thiết.

Thuận Hoà hy vọng tài liệu thô sơ nầy có thể giúp cho phụ huynh hiểu được sự thay đổi quan trọng trong kỳ thi HSC năm 2020 và của nền giáo dục trung cấp ở tiểu bang NSW trong những năm sắp tới.

Thuận Hoà
Sydney 9/2017

 

 
%d bloggers like this: