ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Về Tác giả

Thuận Hoà là bút hiệu của T.S.  Hồ văn Hoà, cựu học sinh trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký (1952-1959), cựu GS trường trung học Hồ ngọc Cẩn, Gia Định (1962-1969) và cựu giảng sư ban Vật lý Nguyên Tử, phân ban Vật lý Lý thuyết, trường Đại Học Khoa Học Saigon cho đến năm 1980.

TS Hoà tốt nghiệp ban Toán, trường Đại học Sư Phạm Saigon năm 1962, đổ cử nhân Toán năm 1965 và Tiến sĩ Quốc gia Vật lý tháng 3 năm 1975, tai trường Đại học Khoa học, Viện Đại học Saigon.

TS Hoà cùng gia đình sang Úc năm 1980, làm việc trong ngành Điện Toán qua nhiều chức vụ “Application Programmer”, “Analyst/Programmer”, “Team Leader”, “Project Leader” và về hưu năm 2006.

Hiện nay, dưới bút hiệu Thuận Hoà, TS Hoà phụ trách mục Đọc Vui và Suy Nghĩ (Thứ Sáu) và “Trang Giải Trí” (Thứ Ba, cho đến tháng 8 năm 2016) thường xuyên trên bán tuần báo Việt Luận tại Sydney, New South Wales, Úc châu.

 
%d bloggers like this: