ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

KQNC01 – Về một công thức tính diện tích tam giácTrong bài viết nầy, tác giả trình bày cách chứng minh trực tiếp một công thức hửu ích tính diện tích
của một tam giác theo 3 cạnh của tam giác đó.

Công thức đầu tiên để tính diện tích của tam giác mà ai cũng biết là:

Công thức Heron đã được nhiều nhà toán học xưa chứng minh bằng nhiều cách khác nhau, như
Heron (thế kỷ thứ I), 3 anh em người Á rập Mohamet, Amet và Alihasan (thế kỷ thứ IX), Newton
(năm 1707), Euler (1747-1748). Đại khái, những chứng minh nầy rất phức tạp, phải nhờ tới sự giúp
sức của những hình vẽ phụ thêm như vòng tròn nội tiếp, vòng tròn ngoại tiếp với tam giác, những
đường thẳng vẽ thêm ngoài tam giác.

Trong bài viết nầy, tác giả trình bày một cách chứng minh trực tiếp công thức (3), không qua
trung gian của công thức Heron.

*       *       *

Gọi A là diện tích của tam giác, ta có:

Thuận Hoà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: