ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

KQNC10 – Trò chơi Ô Số – Trình bày và Quy ước mới

Trong bài viết nầy, Thuận Hoà xin giới thiệu với độc giả một cách trình bày mới của trò chơi
Ô số với những quy ước mới  do Thuận Hoà đặt ra. Xin độc giả ghi nhớ những quy ước nầy để sử dụng sau nầy vì thỉnh thoảng tác giả sẽ đặt ra những Ô số để mời độc giả giải.

Ô số là một trò chơi với những số dựa trên 10 con số 0, 1, 2, 3, 4, 5., 6, 7, 8 và 9, trên một bảng vuông chia thành nhiều ô. Độ khó khăn của trò chơi một phần tuỳ theo kích thước của bảng. Cũng giống như Ô chữ, các số được cách ngăn bởi những ô bôi đen và các số được xác định trong phần hướng dẩn của Ô số.

Xét Ô số kích thước 5×5 sau đây:

6) Hàng D có 2 số D(15) và D(16,17,18)
7) Hàng E có 2 số E(19,20,21) và E(22)
8) Số chiếm cả cột P là: P(1,6,10,15,19) hay P(tc)
9) Các con số ở cột P là: P(1), P(6), P(10), P(15) và P(19)
10) Số hợp bởi 2 con số chót ở cột P là P(15,19)
11) Hai số ở cột Q là Q(2,7,11) và Q(20)
12) Hai số ở cột R là R(3) và R(12,16,21)

Để ý rằng con số trong các ô có 2 cách viết.
Thí dụ: A(1) = P(1), C(11) = Q(11), T(14) = C(14)

Theo quy ước 1 thì: A(1), B(6), B(8), C(10), D(15), D(16), E(19), E(22), Q(2), Q20,
R(3), R(12), S(4) và T(5) phải khác 0.

Tính chất của phần Hướng Dẩn:

Hướng dẩn của Ô số thường có những tính chất sau đây:

 1. Cho biết một hay nhiều tính chất của số phải điền. Thí dụ:
  • Số chẳn hay lẻ
  • Số chia đúng cho 3, cho 4, cho 5, cho 9, vv….
  • Số chính phương (bình phương của một số khác), lập phương, …
  • v v ….
 2. Tính chất của những con sô tạo nên số phải điền. Thí dụ:
  • Tất cả các con số đều là số chẳn, đều là số lẻ, …
  • Mỗi con số đều lớn hơn (hay nhỏ hơn) con số đứng trước nó
  • v v….
 3. Sự liên hệ giữa số phải điền với một số phải điền khác. Thí dụ:
  • Số phải điền nầy là bình phương của một số phải điền khác
  • Số phải điền nầy gấp đôi một số phải điền khác
  • Số phải điền nầy bằng tổng số của 2 số phải điền khác
  • v v…


*   *   *

Để làm quen với hình thức và những quy ước mới, mời độc giả giải bài toán

“Ô số OS001”   sau đây:

Thuận Hoà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: