ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

KQNC11 – Vài bài toán về Ô Số

Mời đôc giả giải các bài toán về Ô SỐ dưới đây, dựa vào cách trình bày và những quy ước mới do Thuận Hoà đề ra trong bài “Trò chơi Ô Số – Trình bày và Quy ước mới”. Thuận Hoà chỉ cho biết kết quả của bài toán khi cần.

Độc giả nào tìm được lời giải (với giải thích) của một bài toán nào, xin gởi về cho Thuận Hoà, để đăng vào mục nầy (với tên hay bút hiệu của tác giả).

Thuận Hoà cũng rất cám ơn những góp ý của độc giả về mọi mặt, nhất là về hướng dẩn của những bài toán rất thường xảy ra: hướng dẩn thừa, thiếu, sai chỗ nào.

Độc giả nào đặt ra được một bài toán Ô Số, cũng xin gởi cho Thuận Hoà với lời giải thích, và đừng quên cho biết tên thật hay bút hiệu.

===========================

 Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: