ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

KQNC33- Mathematical Chess trên SBSTác giả Hồ Văn Hòa với Mathematical Chess

Tập sách Mathematical Chess do giáo sư Hồ Văn Hòa soạn thảo sẽ được giới thiệu với đồng hương vào lúc 2 đến 5 giờ chiều ngày 17/12/2017 tại Trung Tâm Văn Hóa và Sinh Hoạt Cộng Đồng Sydney ở Bonnyrigg NSW.


Tập sách nầy viết bằng Anh Ngữ được tác giả xem là món quà tặng cho sự bao dung của nước Úc dành cho đồng hương người Việt.
Giáo sư Hồ Văn Hòa dạy học nhiều năm ở Việt Nam và bảo vệ thành công luận án Tiến Sĩ Khoa Hoc vào tháng 3 năm 1975.
Ông cho biết mục đích khi soạn tập sách nhỏ nầy trong cuộc phỏng vấn của SBS Việt ngữ.

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/vietnamese/vi/audiotrack/ra-mat-sach-mathematical-chess

 
%d bloggers like this: