ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

KQNC35 – Mathematical Chess in social mediaMathematical Chess in social media
(
showed on 27/11/2017)

Two YouTubes:

1) Mathematical Chess Presentation
           https://www.youtube.com/watch?v=EoSNKP7a7NA

2) A solution to improve students’ achievement in maths
           https://www.youtube.com/watch?v=eN6sJCPId3A&t=14s

 
%d bloggers like this: