ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Chữ Việt Nam có dấu OCD235 và NN-38


Ô Chữ OCD235


image002

Hướng dẩn Ô chữ OCD235


image004

Ô CHỮ NN-38

Tác giả: Lưu Huỳnh
Tuần báo Ngày Nay, số 55 (17.11.2016)


image006

Hướng dẩn Ô chữ NN-38


HÀNG NGANG:

1. Nhà giáo Việt Nam nổi tiếng “học rộng, có tài thao lược và đức hạnh hơn người” ở Gia Định vào thế kỷ 18.
7. Một nước thuộc châu Âu.
8. Những nhân vật ở chùa Tây Phương được nhắc đến trong một bài thơ của Huy Cận.
9. Chất cơ sở để từ đó tạo nên đơn chất hoặc hợp chất.
10. Người dạy học, không phải thầy.
11. Nhân vật trong một tác phẩm của nhà văn Tô Hoài được giảng dạy trong nhà trường.
13. “Công … như núi Thái Sơn”.
14. Không khô.
16. Bút danh thường dùng của Trần Tuấn Khải, nhà thơ nước ta thời tiền chiến.
17. Mười hai đơn vị.
18. Phong cách viết riêng của mỗi nhà văn.
21. Quan hệ tình cảm thuỷ chung, phù hợp với những quan niệm đạo đức nhất định.
22. Loài chim rừng cùng họ với gà, con trống có bộ lông đẹp, đuôi dài.
23. Nhà toán học, là tác giả Đại thành toán pháp.

HÀNG DỌC:

1. Câu thành ngữ chỉ người học giỏi, thông minh, tài hoa, toàn diện về mọi mặt nói chung.
2. Trong sạch và cao thượng.
3. Con vật tưởng tượng, thường được tạc hình trên các cột trụ hay trên nắp đỉnh đồng.
4. Nhân vật sống vào cuối thời Xuân Thu, là tác giả bộ binh thư nổi tiếng.
5. Hình của vật thu được hoặc nhìn thấy qua một hệ quang học.
6. “Hải Thượng …”: bộ sách y học nổi tiếng của Lê Hữu Trác.
12. Khả năng hiểu biết, nhận thức đúng đắn điều phải trái, đúng sai hình thành ở con người qua thực tiễn cuộc sống.
15. “… võ luyện” (thành ngữ).
19. Bắt phải chịu một hình thức xử lí nào đó vì đã phạm lỗi.
20. “… – tiều – canh – mục”.

Lời giải Ô Chữ OCD234 và Ô Chữ NN-37


image008

 
%d bloggers like this: