ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Chữ Việt Nam có dấu OCD241 và NN-44


Ô Chữ OCD241


image002

Hướng dẩn Ô chữ OCD241


image004

Ô CHỮ NN-44

Tác giả: Lưu Huỳnh
Tuần báo Ngày Nay, số 61 (29.12.2016)


image006

Hướng dẩn Ô chữ NN-44


HÀNG NGANG:

1. Nhìn lại toàn bộ việc đã làm, khi đã kết thúc hoặc sau một giai đoạn, để có sự đánh giá, rút ra những kết luận chung.
4. Phần hoa lợi hoặc khoản tiền mà người mướn ruộng đất sản xuất phải nộp cho chủ sở hữu ruộng đất.
8. Từ trong văn chương để chỉ khí thế mạnh mẽ, hào hùng.
9. Tiểu thuyết của Alexandre Dumas (con), được xuất bản lần đầu vào năm 1848.
10. Tháng đầu năm.
15. Kim loại màu trắng, dễ nóng chảy, dễ dát mỏng, thường dùng để mạ hoặc làm giấy gói chống ẩm mốc, hay để chế hợp kim.
16. Xảy ra vào cùng một thời gian với nhau.
17. Đồng tiền đang lưu hành.
19. Khóc nấc lên từng cơn, không thể kìm nén được.
20. “Đầu năm sương muối, … gió nồm” (thành ngữ).

HÀNG DỌC:

1. “Năm cùng …” (thành ngữ).
2. Có dáng vẻ, thái độ tỏ ra cứng rắn, chặt chẽ, gây cảm giác nể sợ.
3. Không để lộ ra cho bên ngoài có thể thấy được.
5. Vũ nữ Chăm.
6. Trò chơi điền chữ cái vào ô vuông theo những gợi ý cho trước.
7. Loại lưới hình nón, mép dưới có chì, chóp buộc vào một dây dài, dùng để quăng xuống nước chụp lấy cá mà bắt.
11. Nhà văn, tác giả Gió lạnh đầu mùa.
12. Cùng nhau uống rượu một cách thân mật, vui vẻ.
13. Ngầm ẩn ở bên trong, chưa bộc lộ ra ngoài.
14. Một phép tính.
16. Một đơn vị chỉ thời gian.
18. Mảnh vải dài và hẹp, dùng trong trang phục của đàn ông thời xưa.

Lời giải Ô Chữ OCD240 và Ô Chữ NN-43


image008

 
%d bloggers like this: