ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Chữ Việt Nam có dấu OCD245 và NN-48


Ô Chữ OCD245


 

Hướng dẩn Ô chữ OCD245

 

Ô CHỮ NN-48

Tác giả: Lưu Huỳnh
Tuần báo Ngày Nay, số 68 (16/02/2017)

 

Hướng dẩn Ô chữ NN-48

HÀNG NGANG:

1. Hoàng đế nhà Lê trong lịch sử nước ta, thời kỳ ông trị vì được gọi là Hồng Đức thịnh trị.
6. Vùng nước mặn rộng lớn có dải đất, cát chặn ở trước, ngăn cách với biển.
7. Công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc, giúp Chu Vũ vương Cơ Phát lập ra nhà Chu.
9. “… ở thì” (thành ngữ).
10. Một trò vui ngày xuân thời trước: đứng và nhún trên đu cho đưa đi đưa lại.
13. Đẹp đến mức không chê được một điểm nào.
16. Vật dùng để che đỡ gươm, giáo… khỏi trúng người trong chiến trận thời xưa, thường được đan bằng mây.
17. Loại đất sét mịn, màu trắng hoặc vàng, dùng trong công nghiệp sản xuất đồ sứ, gạch chịu lửa,…
18. Tiếng đệm quen thuộc trong lời ru.
19. Một bài thơ xuân của Hàn Mặc Tử.

HÀNG DỌC:

2. Ngày Mặt Trời ở xa nhất về phía bắc xích đạo, được coi là ngày giữa mùa hạ.
3. Đi theo vua để làm nhiệm vụ bảo vệ.
4. Bài thơ xuân của Nguyễn Bính, đã được nhạc sĩ Từ Vũ phổ thành ca khúc quen thuộc.
5. Một nhà văn tiên phong của miền Nam Việt Nam đầu thế kỷ 20, tác giả tiểu thuyết Ngọn cỏ gió đùa.
7. Nhà văn người Trung Quốc đầu tiên được trao giải Nobel Văn học.
8. Loài hoa của tình yêu.
11. Làng hoa xuân quen thuộc ở Hà Nội.
12. Mùa đầu tiên trong năm.
14. Bẹ của lá cau bọc lấy thân cây cau.
15. Thành tích được chính thức thừa nhận là cao nhất, trong thi đấu thể thao.

Lời giải Ô Chữ OCD244 và Ô Chữ NN-47

 
%d bloggers like this: