ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô Chữ Việt Nam có dấu OCD265 và NN-68


Ô Chữ OCD265
Hướng dẩn Ô chữ OCD265Ô CHỮ NN-68

Tác giả: Lưu Huỳnh
Tuần báo Ngày Nay, số 88 (06/07/2017)

Hướng dẩn Ô chữ NN-68

HÀNG NGANG:

1. Huyện thuộc tỉnh Quảng Trị, có thị trấn Ái Tử là trung tâm kinh tế – văn hoá xã hội của huyện.
5. Ở trạng thái hoàn toàn hài lòng khi được đúng như đã mong muốn, ước ao.
7. Tiếng tăm và sự trọng vọng của dư luận xã hội.
9. Vị chủ tịch nước cuối cùng của chính thể Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
10. Phần sụn được lấy từ vây của cá (thường là cá mập), có giá trị dinh dưỡng cao.
12. Một phụ âm trong tiếng Việt.
13. “Nét chữ … người” (thành ngữ).
14. Trò chơi, thú tiêu khiển (tiếng Anh).
16. Chí sĩ nước Việt, ông là một trong số những người sáng lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907.
19. Nơi từ đó nảy sinh ra.
20. Cũng có nghĩa như “nội thành”.
21. Huyện đảo thuộc thành phố Hải Phòng, là đảo xa bờ nhất trong vịnh Bắc Bộ.

HÀNG DỌC:

2. Quốc gia ở Trung Đông, thuộc phía tây nam của châu Á, có tên cũ là Persia.
3. “Lơ thơ tơ liễu buông mành/ Con … học nói trên cành mỉa mai.” (Truyện Kiều).
4. Xã thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, nơi có khu bảo tồn thiên nhiên lớn, đa dạng.
6. Tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam, nơi có cao nguyên đá Đồng Văn, chợ tình Khau Vai…
8. “Một lời đã … tào khang/ Trăm năm ghi tạc nghĩa chàng, chàng ơi!” (Ca dao).
9. Bài thơ của Huy Cận.
11. Danh sĩ của nước Việt ở TrungHoa thời Xuân Thu Chiến Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Việt Vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô.
15. Chỉ cho những điều sai trái và tác hại của nó để biết mà tránh làm việc xấu.
17. Đá quý, thường dùng làm vật trang sức, trang trí.
18. Tính gộp vào, thêm vào.

Lời giải Ô Chữ OCD264 và Ô Chữ NN-67

 
%d bloggers like this: