ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô chữ Việt Nam có dấu OCD100


OCD100image002

Hướng dẩn OCD100:


image004

Lời giải Ô chữ OCD099:


image006

 
%d bloggers like this: