ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô chữ Việt Nam có dấu OCD102


OCD102


image002

Hướng dẩn OCD102:


image002

Lời giải Ô chữ OCD101:


image006

 
%d bloggers like this: