ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô chữ Việt Nam có dấu OCD103

OCD103

image002

Hướng dẩn OCD103:

image004

Lời giải Ô chữ OCD102:

image004

 
%d bloggers like this: