ĐỌC VUI VÀ SUY NGHĨ

Cổ vũ lòng yêu thích các trò chơi hữu ích cho sự luyện tập trí óc trong cộng đồng người Việt

Ô chữ Việt Nam có dấu OCD114


OCD114image002

Hướng dẩn OCD114:


image004

Lời giải Ô chữ OCD113:


image002

 
%d bloggers like this: